Tarifat

KU Logos ofron tarifat më konkurruese në treg.

Pagesat mund të shpërndahen në disa këste gjatë vitit. 
Më poshtë do të gjeni një listë me tarifat e të gjitha programeve të studimit:

Cikli i Parë Bachelor:

Financë-Kontabilitet - 150,000 Lekë / vit, në total 450,000 Lekë    

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

 

Menaxhim Biznesi - 150,000 Lekë / vit, në total 450,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

 

Menaxhim Turizmi - 150,000 Lekë / vit, në total 450,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

 

Informatikë e Zbatuar - 170,000 Lekë / vit, në total 510,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

 

Teknikë e Lartë Laboratorësh Mjekësorë - 180,000 Lekë / vit, në total 540,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

Cikli i Dytë Master Profesional:

Financë-Kontabilitet - 150,000 Lekë / vit, në total 225,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

 

Teknikë e Lartë Laboratorësh Mjekësorë - 180,000 Lekë / vit, në total 270,000 Lekë

Për studentët e ekselencës bursa mund të shkojë deri në masën 100%

Tarifat mund të ndahen në 3 këste për vit.

logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356