Aplikim

Regjistrime të reja

Si të aplikoj?

Ju duhet të aplikoni nga portali zyrtar i AKP-së (të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit) dhe të përzgjidhni sipas degës së studimit që dëshironi të ndiqni caktuar si më poshtë:

 • Financë Kontabilitet (ID Programi 321)
 • Menaxhim Biznesi (ID Programi 322)
 • Menaxhim Turizmi (ID Programi 323)
 • Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë (ID 324)
 • Informatikë e Zbatuar (ID Programi 325)


Kryej regjistrimin tani! Kliko këtu!

Kur mund të aplikoj?

Aplikimet bëhen online nga Portali i AKP-së sipas këtij kalendari:

Datë

Aplikantët në Qytetet

01.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

02.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

03.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

Kamëz

Kavajë

Durrës

Krujë

 

 

04.08.16

Elbasan

Peqin

Gramsh

Librazhd

Korçë

Pogradec

Kolonjë

Devoll

05.08.16

Fier

Mallakastër

Lushnjë

Berat

Kuçovë

Skrapar

 

 

08.08.16

Shkodër

M. e Madhe

Pukë

Lezhë

Kurbin

Mirditë

 

 

09.08.16

Vlorë

Sarandë

Delvinë

Gjirokastër

Tepelenë

Përmet

 

 

10.08.16

Kukës

Has

Tropojë

Dibër

Mat

Bulqizë

 

 

Çfarë janë kërkesat e pranimit?

Për t'u pranuar në një program studimi të ciklit të parë, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses maturën shtetërore, apo të zotërojë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të.

Për më shumë detaje kliko këtu.

Ç’dokumente më kërkohen për t’u regjistruar?

Dokumentet që ju duhen për t’u regjistruar janë këto:

 1. Dokument identifikimi (karte identiteti ose pasaporte).
 2. Fotokopje te noterizuar te diplomes se Matures Shteterore ose Defteses se Pjekurise, se bashku me certifikaten e notave.
 3. Dy(2) fotografi personale.

Transferime

KU "Logos" pranon trasferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga institucionet e tjera të arsimit të lartë vendase ose të huaja, publike ose private, që lejojnë trasferimin e studenteve të tyre në institucione të tjera të arsimit të lartë.
Si të aplikoj?

Ju duhet të aplikoni nga portali zyrtar i AKP-së (të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit) dhe të përzgjidhni sipas degës së studimit që dëshironi të ndiqni kodin e caktuar si më poshtë:

 • Financë Kontabilitet (ID Programi 321)
 • Menaxhim Biznesi (ID Programi 322)
 • Menaxhim Turizmi (ID Programi 323)
 • Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë (ID 324)
 • Informatikë e Zbatuar (ID Programi 325)


Kryej regjistrimin tani! Kliko këtu!


Kur mund të aplikoj?

Aplikimet bëhen online nga Portali i AKP-së sipas këtij kalendari:

Datë

Aplikantët në Qytetet

01.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

02.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

 

 

 

 

 

 

03.08.16

Tirana Qytet

Tirana Qark

Kamëz

Kavajë

Durrës

Krujë

 

 

04.08.16

Elbasan

Peqin

Gramsh

Librazhd

Korçë

Pogradec

Kolonjë

Devoll

05.08.16

Fier

Mallakastër

Lushnjë

Berat

Kuçovë

Skrapar

 

 

08.08.16

Shkodër

M. e Madhe

Pukë

Lezhë

Kurbin

Mirditë

 

 

09.08.16

Vlorë

Sarandë

Delvinë

Gjirokastër

Tepelenë

Përmet

 

 

10.08.16

Kukës

Has

Tropojë

Dibër

Mat

Bulqizë

 

 


Çfarë janë kërkesat e pranimit?

Për t'u pranuar në një program studimi të ciklit të parë, kandidati duhet të ketë përfunduar me sukses maturën shtetërore, apo të zotërojë një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të.

Për më shumë detaje kliko këtu.

Ç’dokumente më kërkohen për t’u regjistruar?

Dokumentet që ju duhen për t’u regjistruar janë këto:

Kliko këtu!

logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356