Vende Vakante Pune

Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, KU “Logos” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar si lektorë të brendshëm në fushën e mëposhtme:


Menaxhim Biznesi

dhe përkatësisht të jenë të profilizuar për lëndët:

 1. Menaxhim dhe Drejtim Biznesi
 2. Menaxhim i Biznesit të vogël
 3. Sisteme Shpërblimi
 4. Ekonomi Pune
 5. Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Kandidatët të kenë:

 • diplomë dhe ekspertizë në fushën e kërkuar
 • të paktën titullin Doktor
 • përvojë pune, përparësi përvoja në mësimdhënie;
 • aftësi menaxheriale;
 • aftësi komunikimi;
 • aftësi dhe dëshirë për punë në ekip;

Do të ishte prioritet nëse ka kryer një nga ciklet e studimeve në universitete perëndimore.Afati i aplikimit : 23 mars 2017

Procedura e aplikimit : Dokumentacioni i plotë dorëzohet personalisht pranë Zyrës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të KU “Logos”.

Rr. "Dritan Hoxha", Pallatet Komfort (Mbi NBG)

Përball Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"

Tiranë 1001, Albania

Email: burimet.njerezore@shlplogos.edu.al

Telefon: (+355) 04 2405355.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim :

 • Curriculum Vitae
 • Diplomë të studimeve universitare
 • Diplomë të studimeve Master
 • Listat përkatëse të notave
 • Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit)
 • Listë botimesh/projektesh

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër.

Data e publikimit 13 mars 2017, Tiranë
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356