Pyetësor për studentët e Kolegjit Universitar “Logos”

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e studentëve që kryejnë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë me qëllim identifikimin e problematikave dhe pritshmërive të tyre në kuadër të përmirësimit të zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor.

Për të plotësuar pyetësorin në fjalë mjafton të klikohet linku: https://www.surveymonkey.com/r/8LHNRZT

Pasi të plotësohet pyetësori, në fund duhet të klikohet kutia “Done”.

Pyetësori do të jetë i vlefshëm për t'u plotësuar deri në dt. 24 prill 2017.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin,

Qendra e Kërkimit Shkencor

logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356