Tema Diplome në Bachelor të Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë

Pranë KU Logos do të mbrohen keto tema diplome Bachelor nga studentë e Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjeksorë:

  • Ndryshimet e karakteristikave të hemogramës në pacientët me talasemi minor dhe ata me anemi ferriprive.
  • Aplikimi i rregullave WEST GARD në laborator.
  • Infeksionet urinare te gratë shtatëzëna.
  • Përcaktimi i grupeve të gjakut në student dhe personel mjekësor. Përshkrimi i gabimeve të mundëshme të fazës preanalitike.
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356