Departamenti i Informatikës së Zbatuar

Proçesi mësimor në KU “Logos”, zhvillohet nga një staf akademik i kualifikuar, me  përvojë në mësimdhënie, me tituj dhe grada shkencore të fituara brenda dhe jashtë vendit.

Pranë departamentit të Informatikës të Zbatuar japin mësim pedagog me tituj akademik si “Profesor”, “Profesor i Asociuar” dhe “Doktor”. Tekstet mësimore që përdoren në KU Logos janë tekste universitare, botime të pedagogëve që lidhen me profesionin(programin e studimit) dhe leksione të parashkruar të pedagogëve. KU Logos praktikon zhvillimin e leksioneve të hapur nga pedagog të huaj apo specialis të institucioneve të specializuara të fushës(kompani të zhvillimit të aplikacioneve).

Përgjegjës Departamenti
Prof. Dr. Ilia Ninka
Stafi Akademik
Prof. Dr. Xhezair Teliti
Proc. Dr. Erion Shehu
MSc. Olta Petritaj
MSc. Xhezmije Palushi
MSc. Gazmira Brahushi
MSc. Luan Sinanaj
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356