Departmenti i Financë-Kontabilitet

Proçesi mësimor në KU "Logos", zhvillohet nga një staf akademik i kualifikuar, me  përvojë në mësimdhënie, me tituj dhe grada shkencore të fituara brenda dhe jashtë vendit.

Pranë departamentit Financë-Kontabilitet japin mësim pedagog me tituj akademik si “Profesor”, “Profesor i Asociuar” dhe “Doktor”. Tekstet mësimore që përdoren në KU Logos janë tekste universitare, botime të pedagogëve që lidhen me profesionin(programin e studimit) dhe leksione të parashkruar të pedagogëve. KU Logos praktikon zhvillimin e leksioneve të hapur nga pedagog të huaj apo specialis të institucineve të specializuara të fushës (sistemi bankar, sistemi financiar, shoqerit e sigurimit, etj.)

Përgjegjës Departamenti
Prof. As. Dr. Beatriçe Polo
Stafi Akademik
PHD Leonora Zoto
Proc. Dr. Jehona Germizi
Proc. Dr. Blerina Banushi
MSc. Nevila Mullaj
MSc. Elvis Xhorri
MSc. Klejda Gabeshi
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356