Departamenti Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë

Proçesi mësimor në KU “Logos”, zhvillohet nga një staf akademik i kualifikuar, me  përvojë në mësimdhënie, me tituj dhe grada shkencore të fituara brenda dhe jashtë vendit.

Pranë departamentit të Teknik i Lartë Laboratorësh Mjekësor japin mësim pedagog me tituj akademik si “Profesor”, “Profesor i Asociuar” dhe “Doktor”. Tekstet mësimore që përdoren në KU "Logos" janë tekste universitare, botime të pedagogëve që lidhen me profesionin(programin e studimit) dhe leksione të parashkruar të pedagogëve. KU "Logos" praktikon zhvillimin e leksioneve të hapur nga pedagog të huaj apo specialis të institucioneve të specializuara të fushës(specialit nga institucionet shëndetësore).

Përgjegjës Departamenti
Dr. Ridvana Mediu
Stafi Akademik
Prof. Dr. Aleksandër Sallabanda
PHD Olta Noti
Proc. Dr. Erjola Reufi
Proc. Dr. Ariol Rama
MSc. Alketa Bakiri
MSc. Blerina Resulaj
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356