Departamenti i Menaxhim Turizmi

Proçesi mësimor në KU “Logos”, zhvillohet nga një staf akademik i kualifikuar, me  përvojë në mësimdhënie, me tituj dhe grada shkencore të fituara brenda dhe jashtë vendit.

Pranë departamentit të Menaxhim Turizmit japin mësim pedagog me tituj akademik si “PHD” dhe “Doktor”. Tekstet mësimore që përdoren në KU Logos janë tekste universitare, botime të pedagogëve që lidhen me profesionin(programin e studimit) dhe leksione të parashkruar të pedagogëve. KU Logos praktikon zhvillimin e leksioneve të hapur nga pedagog të huaj apo specialis të institucioneve të specializuara të fushës(specialit nga institucionet publike drejtimit dhe menaxhimit si dhe kompani të biznesit).

Përgjegjës Departamenti
PHD Guxim Kola
Stafi Akademik
Dr. Blerta Avdiu
MSc. Nikolin Mane
MSc. Enxhi Marku
MSc. Denajda Çibuku
MSc. Aida Zoto
logo KOLEGJI UNIVERSITAR
LOGOS

Rruga "Dritan Hoxha"
Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përballë Pallatit të Sportit "Asllan Rusi"
Tiranë

Telefon: 04 2405355
Fax: 04 2405356